0
0
احسان سلیمانی

احسان سلیمانی

همبنیانگذار ایسافت
پژوهشگر گروه تحقیقاتی APAC
کارشناس ارشد مهندسی برق – گرایش کنترل از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
( کنترل کوادروتور به کمک روش های داده رانده)
کارشناسی مهندسی برق – گرایش کنترل، دانشگاه اصفهان
(طراحی کنترل کننده PI برای یک سیستم چند متغیره و پیاده سازی به کمک PLC و HMI)

  • بیوگرافی
  • دوره ها

مهندس احسان سلیمانی، رئیس سابق سازمان دانشجویی مهندسی برق کشور، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل در قطب کنترل صنعتی کشور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی است که سابقه تدریس دوره های آموزشی MATLAB، PLC و رباتیک را در دانشگاه ها و مراکز فنی حرفه ای معتبر کشور و همچنین صنایع مختلف از جمله پتروشیمی را داراست. لازم به ذکر است که دوره های ایشان همواره مورد استقبال دانشجویان سراسر کشور بوده است.

PLC
برق صنعتی
متلب
رباتیک

برای یک متخصص همیشه کار هست!