0
0
احسان سلیمانی

احسان سلیمانی

همبنیانگذار ایسافت
پژوهشگر گروه تحقیقاتی APAC
کارشناس ارشد مهندسی برق – گرایش کنترل از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
کارشناسی مهندسی برق – گرایش کنترل، دانشگاه اصفهان

  • بیوگرافی
  • دوره ها
PLC
برق صنعتی
متلب
رباتیک

برای یک متخصص همیشه کار هست!