0
0

امیر بساوند

امیر بساوند
کارشناس ارشد مهندسی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
دانشگاه صنعتی شاهرود

  • بیوگرافی
  • دوره ها

امیر بساوند، کارشناس ارشد مهندسی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی از دانشگاه صنعتی شاهرود بوده و مدت هاست فعالیت خود را در زمینه الکترونیک قدرت به صورت حرفه ای پیش گرفته است. با توجه به زمنیه تخصصی ایشان، در کنار الکترونیک قدرت، نرم افزار متلب نیز به صورت حرفه ای و در راستای الکترونیک قدرت با موضوعیت سیمولینک مسلط بوده و این موجب شده پروژه های عملی بسیاری را تا به حال به پایان برسانند.

متلب
سیمولینک
دیگسایلنت
ارکد
اتوکد

برای یک متخصص همیشه کار هست!