0
0

مهتا احمدی

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی برق گرایش مخابرات دانشگاه اصفهان
زمینه های کاری مورد علاقه: توسعه وب

  • بیوگرافی
  • دوره ها
هیچ دوره ای یافت نشد