0
0

محمد باباجانی

* کارشناسی دانشگاه مازندران مهندسی برق الکترونیک
* دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات مهندسی کنترل
زمینه های کاری مورد علاقه:
‌علاقه‌مند به برنامه‌نویسی FPGA، AVR، Arduino، C++ و طراحی مدارهای الکترونیکی در محیط Altium Designer.

  • بیوگرافی
  • دوره ها

محمد باباجانی متولد 1376 می باشد و مقطع متوسطه را در دبیرستان ماندگار البرز، کارشناسی را در رشته مهندسی برق در دانشگاه مازندران گذرانده است. هم اکنون نیز داشنجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل در دانشگاه علوم تحقیقات می باشد. وی در دوره های FPGA مجتمع فنی تهران با نمره 100 از 100 شرکت کرده است. او علاقه‌مند به کارهای فنی و طراحی مدار و نیز برنامه‌نویسی FPGA، AVR و … می‌باشد. او از جمله مدرسان ایسافت است که از تابستان 1401 به تیم مدرسان اضافه شده است.