0
0
حیدریان ایسافت

اسما حیدریان

کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات سیستم یزد
کارشناسی مهندسی برق کنترل اصفهان
زمینه های کاری مورد علاقه: ایپلن – اتوماسیون صنعتی –PLC

  • بیوگرافی
  • دوره ها

اسما حیدریان متولد 1375،  کارشناس برق کنترل و کارشناس ارشد برق مخابرات سیستم می باشد.